Post

Podobieństwa wśród dzieci transpłciowych i cispłciowych

Według nowych badań opublikowanych w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) płeć przypisana dziecku przy urodzeniu oraz jego wczesne doświadczenia związane z płcią urodzeniową nie zawsze oznaczają, że będzie się ono identyfikować z tą płcią w późniejszym życiu.

Obecnie są tysiące dzieci, które przeszły społeczną transformację z płci urodzeniowej na preferowaną płeć. Podczas tego procesu niektóre z nich zaczynają używać innych imion lub zaimków. Wiele wybiera ubrania, fryzury i zabawki, które są typowo kojarzone z ich docelową płcią.

Badanie jest jednym z pierwszych tego rodzaju, ponieważ analizuje rozwój płci u dzieci, które doświadczyły życia jako płeć przypisana im przy urodzeniu i jako płeć preferowana, na którą przeszły.

Naukowcy porównali trzy grupy dzieci w wieku od 3 do 12 lat:

  • 317 dzieci transpłciowych (208 transpłciowych dziewczynek i 109 transpłciowych chłopców) 189 cisgenderowego rodzeństwa (82 dziewczynki i 107 chłopców), które było w wieku najbardziej zbliżonym do dzieci transpłciowych 316 cisgenderowych dzieci, które nie były spokrewnione z dziećmi transpłciowymi ani ich rodzeństwem (207 dziewczynek i 109 chłopców)

(Uwaga: Termin transpłciowość odnosi się do osób, których tożsamość płciowa nie jest zgodna z przypisaną im płcią urodzeniową. Na przykład, transseksualni chłopcy są genetycznie płci żeńskiej, ale identyfikują się jako mężczyźni. Transgenderowe dziewczynki są genetycznie męskie, ale identyfikują się jako kobiety. Termin cisgender odnosi się do osób, które identyfikują się z płcią, która została im przypisana przy urodzeniu).

Członkowie zespołu badawczego spotkali się z dziećmi i ich rodzicami. Dzieci przeszły przez serię zadań dotyczących zabawek i preferencji odzieżowych. Dzieci i rodzice odpowiadali również na pytania dotyczące tożsamości płciowej.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz